Gumbek voli kršiti pravila. Taj prasac je pravi buntovnik. On voli čuvati sitne uspomene čak i više nego kune. Jednog dana podsjetit će svog vlasnika na slatke dane buntovništva i slobode.

Narudžbe: mailto:le.prase.2011@gmail.com 

*Niti jedan Gumbek nije isti, njegov izgled ovisi o dostupnim vintage stvarima koje se koriste pri izradi. Izaberite svog gumbeka ili nam napišite kakvog želite a mi ćemo ga napraviti u skladu sa vašim željama.