Tesla je Le prasac koji je majstor reciklaže! Uz to što je, kao i svaki drugi Le prasac, napravljen od starog papira, sav se naelektrizirao zahvaljujući odbačenim kompjuterskim dijelovima. Ovaj Le prasac je zlatni, ali brije na zeleno.

Geek, geek 101000111001100111101010100011111110010101101110011000 

narudžbe mailto:le.prase.2011@gmail.com

 *Niti jedan Tesla nije isti, njegov izgled ovisi o dostupnim komponentama koje se koriste pri izradi. Tesla može biti zlatne, srebrne , metalik crne ili bakrene boje. Vi birate.